ΠΡΟΣΦΑΤΑ

LIFE STYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Gossip

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 543
Ημερομηνία 27/10/2016
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017
ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ
Η Ε.Π.Σ. ΄Εβρου αφού έλαβε υπόψη της:
1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα
2. Το Καταστατικό της
3. Τον Κ.Α.Π.
4. Τους Κανόνες Παιδιάς ποδοσφαίρου
5. Την αριθμ. 7/5-10-16
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Το Παιδικό πρωτάθλημα περιόδου 2016- 2017 μεταξύ των σωματείων:
Σύνολο σωματείων 11
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ένα (1) όμιλο.

1ος ΟΜΙΛΟΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ
1. ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ. 6.. «ΕΒΡΟΣ» ΣΟΥΦΛΙΟΥ
2. «ΘΡΑΚΗ» ΦΕΡΡΩΝ 7. ΜΓΣ «ΟΡΕΣΤΗΣ» ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ
3. Α.Ο. ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞ 8. Α.Ε. ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟΥ
4. «ΝΙΚΗ» ΑΠΑΛΟΥ 9. «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΣΑΓΗΝΗΣ
5. Α.Ο. ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ 10. «ΑΚΡΙΤΑΣ» Ν. ΒΥΣΣΑΣ
11. Α.Ο. ΟΦΙ ΙΣΑΑΚΙΟΥ

1. ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα αυτό.(άρθ. 7 παρ.2 Κ.Α.Π.)
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Με την αριθμ. 7/5-10-16 απόφαση του Διοικητικού μας Συμβουλίου ημερομηνία έναρξης ορίζεται η 5η Νοεμβρίου 2016.
3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Στο πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσα σωματεία δήλωσαν μέχρι
19 Αυγούστου 2016.
4. ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής ορίζεται το ποσό των μηδέν (0) ευρώ.
5. ΧΡΩΜΑ ΣΤΟΛΗΣ - ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ)
Το σωματείο είναι υποχρεωμένο να χρησιμοποιήσει το χρώμα της στολής των ποδ/στών του καθώς και το γήπεδο σύμφωνα με τη δήλωση συμμετοχής για τους αγώνες του. Είναι επίσης υπεύθυνο και για την παρουσία γιατρού στο γήπεδο (άρθρ. 14 παρ. 1 , άρθ. 8 παρ 3,4 ΚΑΠ).
6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ -ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
α) Το πρόγραμμα των αγώνων θα καταρτισθεί μετά την δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα είναι αντίπαλες και που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξ/πολη.
β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων (άρθρ.8 παρ. 8 ΚΑΠ).
γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων(άρθρ.8 παρ.2 ΚΑΠ).
δ) Η ημέρα και η ώρα έναρξης των αγώνων θα οριστούν με το πρόγραμμα των αγώνων (άρθρ. 11ΚΑΠ).
7. ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
α) Οι αγώνες θα είναι διπλοί (άρθρ. 8 παρ. 8β ΚΑΠ).
β) Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 80΄ λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 40΄ λεπτών το καθένα (άρθρ. 11 παρ. 2 ΚΑΠ).
8. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΑ
Για κάθε αγώνα θα ορίζεται ένας εκπρόσωπός μας (Παρατηρητής) άρθ.13 ΚΑΠ.
9. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ
Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.
10 .ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η κατάταξη των ομάδων στο βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωσή του από το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.
11. ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ -ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ
α) Για την άδεια του αγώνα θα μεριμνά η ΄Ενωση.
β) Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδ/στών, των μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρόσωπα που προαναφέραμε επιβάλλονται με απόφαση της Ε.Π.Ο. και ύστερα από πρόταση της Ε.Π.Σ. οι προβλεπόμενες από τα άρθρα 80,81,83,85,91 του ΚΑΠ κυρώσεις.
12. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
α) Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ’ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ύστερα από απόφαση της διοργανώτριας μέσα σε 15 ημέρες από την αναβολή ή διακοπή του.(άρθ. 21 παρ.1 περ. α του ΚΑΠ).
β) Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες γίνονται μέσα σε 15 ημέρες στο ίδιο γήπεδο που έχει αρχικά οριστεί.
13. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ.
Η οικονομική οργάνωση επιστασία και διαχείριση των αγώνων θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΚΑΠ.
14. ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση θα είναι και η πρωταθλήτρια της διοργάνωσης. Στην πρωταθλήτρια ομάδα θα απονεμηθούν Κύπελλο και μετάλλια (άρθρο 25 ΚΑΠ).
15. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 1 του ΚΑΠ το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου σε:
α) Για αντικανονικότητα του γηπέδου 20.00 ευρώ
β) Για αντικανονικό ορισμό διαιτητή ή επόπτη 20.00 ευρώ
γ) Για αντικανονική διακοπή αγώνα 20.00 ευρώ
δ) Για πλαστοπροσωπεία ποδ/στή 20.00 ευρώ
ε) Για αντικανονική συμ/χή ποδ/στή 20.00 ευρώ
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλλουν -περιοριστικά και μόνο- δια του αρχηγού τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ. 2 α του ΚΑΠ. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 5 του ΚΑΠ. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική, τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρ. 23 παρ. 7 ΚΑΠ).
16. ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
Οι ποδοσφαιριστές των σωματείων των οποίων θα μετέχουν στο πρωτάθλημα αυτό θα αγωνίζονται ως εξής:
α) Δικαίωμα να αγωνίζονται έχουν όσοι γεννήθηκαν από 1-1-2001 και μετά.
β) Οι ποδ/στές θα αγωνίζονται με δελτίο ατομικών στοιχείων και δελτίο μεταβολών.
γ) Κατάσταση Υγείας
17. ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Η διεξαγωγή των αγώνων του πρωταθλήματος αυτού, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την αθλητική Νομοθεσία και την Προκήρυξη θα αποφασίζει το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. ΄Εβρου.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ. ΕΒΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Επιμέλεια: panos Thrakiotis e-mail:  pthrakiotis@mail.com ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Διαβάστηκε

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ' ΝΕΑ