ΠΡΟΣΦΑΤΑ

LIFE STYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Gossip

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Α Τοπικό ΕΠΣ Εβρου 2016-17 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016

Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για τη νέα σεζόν.
Το πρωτάθλημα ξεκίνησε 2 Οκτωβρίου 2016
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΔ
50
69
8
ΟΡΕΣΤΗΣ
48
41
11
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ/ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ
41
41
11
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ
26
24
18
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ
25
31
28
ΕΘΝΙΚΟΣ
23
25
24
ΑΛΕΞ
22
24
31
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
22
19
22
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

22
25
22
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
19
15
22
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ
6
5
68
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ
1
12
63


Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Έβρου 2016-2017    www.thrakiotis.com 
1η Αγωνιστική
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                     2-0
ΑΛΕΞ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                                        2-0
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ     3-0      
ΑΕΔ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                                    3-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ                     3-3   
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                              3-0 
                 
           
2η Αγωνιστική
              
ΑΛΕΞ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                                             0-1 
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ  1-3
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΑΕΔ                                                  0-8
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ                           0-2 
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                    1-4 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ -ΕΘΝΙΚΟΣ                                       0-0 
                    
3η Αγωνιστική
                    
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ -ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ         1-4
ΑΕΔ-ΑΛΕΞ                                                         2-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                5-2     
ΟΡΕΣΤΗΣ -ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                                         4-0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                                   3-0
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                                     0-2
          
4η Αγωνιστική
                      
ΑΕΔ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                                                   4-0
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ    4-1
ΑΛΕΞ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                                      0-2
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                              2-1
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ                                              0-4
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                                      6-1
              
5η Αγωνιστική
          
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ - ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ                 0-2
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΕΔ                                              0-3
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ- ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ   0-1
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΛΕΞ                                             2-1
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                  0-1     
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                                 1-2
                    
6η Αγωνιστική
        
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                                       2-1
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                       4-1
ΑΕΔ-ΕΘΝΙΚΟΣ                                                   4-0      
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ     2-1
ΑΛΕΞ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                                            2-1
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                         1-0
                
7η Αγωνιστική
                
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                               0-5
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                        0-1
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ -ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ               1-0  
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΑΕΔ                                            1-6
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-  ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ      0-4
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ - ΑΛΕΞ                               1-1

   8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                     1-1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ             1-0
ΟΡΕΣΤΗΣ -ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                      7-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ         5-1
ΑΕΔ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                      3-1
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΑΛΕΞ    3-0
                 
9η Αγωνιστική

ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ              1-1
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΕΘΝΙΚΟΣ                       0-3
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                 0-5
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΟΡΕΣΤΗΣ             1-2   
ΑΛΕΞ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ                 1-1
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΑΕΔ     0-2
                                            
10η Αγωνιστική
        
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ -ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                          0-1
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ -ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                      2-1
ΕΘΝΙΚΟΣ -ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                     2-0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΛΕΞ                                  2-3
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ     1-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΑΕΔ                           2-2

11η Αγωνιστική
                      
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                             0-1
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                   3-0
ΑΛΕΞ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                                1-4
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ      2-3    
ΑΕΔ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                                    2-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΟΡΕΣΤΗΣ                   1-2
        Α' Τοπικό Ε.Π.Σ. Έβρου 2016-2017    www.thrakiotis.com 

12η Αγωνιστική
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ- ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                    4-1
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΑΛΕΞ                                         0-6
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ- ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ     1-1    
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΑΕΔ                                      1-1
ΕΘΝΙΚΟΣ- ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ                       1-1
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-  ΟΡΕΣΤΗΣ                               0-2
                 
           
13η Αγωνιστική
              
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΑΛΕΞ                                             1-1
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ  1-0
ΑΕΔ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                                                9-0
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                         3-2
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                                   2-0
ΕΘΝΙΚΟΣ-  ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                                     0-2
                    
14η Αγωνιστική
                    
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ    2-1
ΑΛΕΞ -ΑΕΔ                                                 1-6
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ          0-0  
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                  0-7
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ -ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ                           2-5
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ                             1-0
          
15η Αγωνιστική
                      
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΑΕΔ                                              0-2
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ 1-5
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΛΕΞ                                                3-0
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                          0-0
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                                         4-0
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                                1-5
              
16η Αγωνιστική
          
 ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                           0-3
ΑΕΔ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                                     2-1
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ             3-0
ΑΛΕΞ-ΕΘΝΙΚΟΣ                                                    1-1
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ- ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                         0-0     
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                                        1-0
                    
17η Αγωνιστική
        
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ                                           1-2
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ                            0-0
ΕΘΝΙΚΟΣ- ΑΕΔ                                                      1-2
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ           0-0
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΑΛΕΞ                                                 0-2
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                 0-1
                
18η Αγωνιστική
                
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ                                       0-0
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ                                                4-1
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ                          0-0
ΑΕΔ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ                                                     8-0
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ                   4-0
ΑΛΕΞ -ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                           2-1

   19η Αγωνιστική
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ- ΟΡΕΣΤΗΣ     
ΜΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ    
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΑΕΔ       
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΑΛΕΞ 
                 
20η Αγωνιστική

ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ-ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ
ΟΡΕΣΤΗΣ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ     
ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ-ΑΛΕΞ
ΑΕΔ-ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ
                                            
21η Αγωνιστική
        
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ
ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ-ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ 
ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΑΛΕΞ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ-ΟΡΕΣΤΗΣ
ΑΕΔ-ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 

22η Αγωνιστική
                      
ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ-ΝΕΑ ΒΥΣΣΑ
ΑΣΠΡΟΝΕΡΙ-ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
ΘΡΑΚΗ ΦΕΡΩΝ - ΑΛΕΞ   
ΕΘΝΙΚΟΣ - ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΝΟΥ      
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ-ΑΕΔ-
ΟΡΕΣΤΗΣ-  ΑΡΔΑΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ 
Επιμέλεια: panos Thrakiotis

e-mail:  pthrakiotis@mail.com

 ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

  Διαβάστηκε free countdown counter for website

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ' ΝΕΑ