099

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2016

Filled Under: , , ,

Παράνομος διορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου , γιατί έτσι κρίνει ο δήμαρχος

Παράνομος διορισμός Προϊσταμένου του Τμήματος οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου , γιατί έτσι κρίνει ο δήμαρχος .
Με την υπ’ αριθ. 622/29-10-2015 απόφαση του Δημάρχου Σουφλίου αποφασίστηκε , η αποδοχή της δήλωσης παραίτησης ,της υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Β.Β. από τα καθήκοντα, της προϊσταμένης του τμήματος οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου και στη θέση της, από 01-11-2015 ως αναπληρωτής προϊστάμενος, στο τμήμα οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου, ορίστηκε ο υπάλληλος κ. Τ.Δ. με βαθμό Δ΄, στον οποίο και θα καταβάλλεται για όσο χρόνο, θα ασκήσει τα καθήκοντα του προϊσταμένου, το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε, κατά παράβαση του άρθρου 100 του Ν.3584/2007 όπου ορίζεται ρητά : ότι , τον προϊστάμενο τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου που απουσιάζει η κωλύεται , αναπληρώνει στα καθήκοντα του , ο ανώτερος κατά βαθμό υπάλληλος που υπηρετεί στην ίδια οργανική μονάδα, υπηρετούν περισσότεροι υπάλληλοι με τον ίδιο βαθμό, αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό, καθώς και του άρθρου 23 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου όπου ορίζει, ότι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, τμημάτων και αυτοτελών τμημάτων ή γραφείων της οργανικής δομής του Δήμου , τοποθετούνται, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων Τμήμα οικονομικών Υπηρεσιών ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Σουφλίου κ. Κ. Μ., κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού με βαθμό Δ΄, έχουσα κάθε έννομο συμφέρον , κατέθεσε την από με ημερομηνία 11-11-2015 προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα, της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αφού ανήκε σε οριζόμενο επί του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας κλάδο ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού , με πλεονάζον χρόνο υπηρεσίας εννέα [09] έτη πέντε [5] μήνες και δεκαοκτώ [18] ημέρες ,έναντι έξι [6] έτη, έντεκα [11] μήνες και δεκαεπτά [17] ημέρες, του Τ.Δ. που ορίστηκε , ως προϊστάμενος του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών.
Ο Γενικός Γραμματέας, με την υπ αριθ. 27604/08-01-2016 απόφαση του, έκανε δεκτή την προσφυγή της Κ.Μ. και ακύρωσε ως μη νόμιμη, την υπ’ αριθ. 622/29-10-2015 απόφαση του Δήμαρχου Σουφλίου.
Ο κ. Δήμαρχος , συνέχισε τις παράνομες ενέργειες του και αντί , να φέρει το θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 , στην Οικονομική Επιτροπή , όπως υποχρεούνταν, ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου ,για να αποφασίσει για την υποβολή ή μη προσφυγής, κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα, αποφάσισε ,αυθαιρέτως και αυτοβούλως , να αντικαταστήσει την Οικονομική Επιτροπή και να ασκήσει την ειδική διοικητική προσφυγή, στις 27-01-2016, η οποία και απορρίφτηκε ως απαράδεκτη.
Η Ειδική Επιτροπή, με το υπ’ αριθ. 22/29-02-2016 έγγραφο της , απέστειλε στο Δήμο Σουφλίου , την υπ΄ αριθ. 2/10/24-02-2016 απορριπτική απόφαση της, σχετικά με την προσφυγή του Δήμου Σουφλίου κατά της υπ΄ αριθ. 27604/08-01-2016 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Μακεδονίας – Θράκης.
Δυστυχώς όμως, αν και ο Δήμος Σουφλίου, στις 01-03-2016, έλαβε γνώση , της παραπάνω απόφασης, της Ειδικής Επιτροπής , η οποία σημειωτέον , είναι άμεσα εκτελεστή, μέχρι και σήμερα, την αγνόησε και δεν ανακάλεσε , την υπ΄ αριθ. 622 παράνομη απόφαση του . Με αυτόν το τρόπο , ο Δήμαρχος Σουφλίου, παραβίασε κατάφωρα, εκ προθέσεως τα καθήκοντα του , αφού ο ανωτέρω υπάλληλος, συνεχίζει ,να διατηρεί παρανόμως, τη θέση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος οικονομικών υπηρεσιών, θέση , που δεν τη δικαιούται και στον οποίο καταβάλλεται, επίδομα θέσης, με αποτέλεσμα, να ζημιώνεται κατά αυτό το τρόπο , οικονομικά ο Δήμος.
Επειδή , η ανωτέρω συμπεριφορά , ζημιώνει τα συμφέροντα του Δήμου Σουφλίου, είναι έξω από το πνεύμα της νομιμότητας της χρηστής διοίκησης, αξιοκρατίας, αμεροληψίας , διαταράσσοντας , το αρμονικό κλίμα συνεργασίας, μεταξύ των υπαλλήλων.
Καλώ, τον κ. Δήμαρχο , να ανακαλέσει άμεσα, την παράνομη απόφαση του και να συμμορφωθεί, με τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα και της Ειδικής Επιτροπής, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να βάλει τέλος , στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις , που θυμίζουν άλλες εποχές και έχουν να κάνουν με πειθαρχικές διώξεις , που μοναδικό σκοπό, έχουν να σταματήσουν τους υπαλλήλους, να υποβάλλουν αναφορές , για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους , ενώ έχουν κάθε έννομο συμφέρον .

Ο ΕΡΩΤΩΝ
Επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης


e-mail:  pthrakiotis@mail.com Διαβάστηκε

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com