ΠΡΟΣΦΑΤΑ

LIFE STYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Gossip

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συμφωνία Τσίπρα με δανειστές

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2015

Τριετές δάνειο 86 δισ., Μεταφορά κρατικής περιουσίας ύψους 50 δισ. σε ειδικό ταμείο στην Ελλάδα, η Βουλή να ψηφίσει τα βασικά μέτρα μέχρι την Τετάρτη, τα ξένα κοινοβούλια να δώσουν έγκριση για την
τελική συμφωνία και ένα βραχυπρόθεσμο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για Ιούλιο-Αύγουστο με παράλληλη χρηματοδότηση των τραπεζών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ομόφωνη συμφωνία στην οποία κατέληξε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης.
Οπως ξεκαθαρίστηκε η λίστα δεσμεύσεων είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τις ελληνικές αρχές. 
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συμφωνίας που επήλθε μεταξύ Αθήνας και πιστωτών: 
«Η Σύνοδος Κορυφής τονίζει την επείγουσα ανάγκη να ανοικοδομηθεί η εμπιστοσύνη με τις ελληνικές Αρχές ως προαπαιτούμενο για μια πιθανή μελλοντική συμφωνία για ένα νέο πρόγραμμα από τον ESM. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδιοκτησία του προγράμματος από τις ελληνικές Αρχές αποτελεί “κλειδί” και η επιτυχής εφαρμογή θα πρέπει να ακολουθήσει τις πολιτικές δεσμεύσεις. Ένα κράτος μέλος της Ευρωζώνης που ζητά οικονομική βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αναμένεται να απευθύνει ένα παρόμοιο αίτημα προς το ΔΝΤ. Αυτό αποτελεί προαπαιτούμενο για το Eurogroup να συμφωνήσει σε ένα νέο πρόγραμμα από τον ESM. Επομένως, η Ελλάδα θα ζητήσει συνεχή στήριξη από το ΔΝΤ (έλεγχο και χρηματοδότηση) από τον Μάρτιο του 2016.
Δεδομένης της ανάγκης να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη με την Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής καλωσορίζει τις δεσμεύσεις των ελληνικών Αρχών να νομοθετήσουν χωρίς καθυστέρηση την πρώτη δέσμη μέτρων. Αυτά τα μέτρα, που έχουν την πρότερη σύμφωνη γνώμη των Θεσμών, περιλαμβάνουν:
Μέχρι τις 15 Ιουλίου:
- τον εξορθολογισμό του φορολογικού συστήματος και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης για την αύξηση των εσόδων
- άμεσα μέτρα για την βελτίωση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος ως μέρος ενός συνολικού μεταρρυθμιστικού συνταξιοδοτικού προγράμματος
- την εξασφάλιση της πλήρους νομικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ
- την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων της Συνθήκης Σταθερότητας, Συνεργασίας και Διοίκησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, και ειδικότερα την ίδρυση ενός Δημοσιονομικού Συμβουλίου (έναν αυτόματο “κόφτη” δαπανών, όπως τον είχε χαρακτηρίσει ο πρώην υπ. Οικονομικών, Γ. Βαρουφάκης) ο οποίος θα ξεκινήσει τη λειτουργία του πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας και θα εισάγει έναν ημι-αυτόματο τρόπο περικοπών δαπανών σε περίπτωση αποκλίσεων από τους φιλόδοξους στόχους πρωτογενών πλεονασμάτων ύστερα από προηγούμενη έγκριση των Θεσμών
Μέχρι τις 22 Ιουλίου:
- την υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αποτελεί μια μεγάλη αναδιάρθρωση διαδικασιών για το δικαστικό σύστημα και να επιταχύνει σημαντικά την δικαστική διαδικασία αλλά και να μειώσει τα κόστη
- την μετάθεση της οδηγίας για την αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών (BRRD) με τη στήριξη της Κομισιόν
Αμέσως και μόνο μετά από την νόμιμη εφαρμογή των τεσσάρων πρώτων προαναφερθέντων μέτρων αλλά και μετά την έγκριση των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο από την ελληνική Βουλή, και έχοντας την έγκριση των Θεσμών και του Eurogroup, μπορεί να υπάρξει απόφαση για να δοθεί εντολή στους Θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα Μνημόνιο Κατανόησης. Αυτή η απόφαση θα υπόκειται σε εθνικές διαδικασίες που θα έχουν ολοκληρωθεί και εαν υπάρχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 13 του κανονισμού του ESM στη βάση της αξιολόγησης του άρθρου 13.1.
Προκειμένου να δημιουργηθεί η βάση για μία πετυχημένη κατάληξη του μνημονίου συναντίληψης, η ελληνική πρόταση μεταρρυθμίσεων χρειάζεται να ενισχυθεί σοβαρά και να λάβει υπόψη του την μεγάλη συρρίκνωση στην οικονομική και δημοσιονομική θέση της χώρας κατά το περασμένο έτος. Η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται να δεσμευθεί επισήμως στην ενίσχυση των προτάσεων της σε μία σειρά από τομείς που αναγνωρίζονται από τους Θεσμούς, με ένα ικανοποιητικό ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα νομοθέτησης και εφαρμογής τους, με διαρθρωτικά σημεία αναφοράς, ορόσημα και ποσοτικά σημεία αναφοράς. Να υπάρχει δε σαφήνεια στην κατεύθυνση των πολιτικών μεσοπρόθεσμα.
Πρέπει, σε συνεργασία με τη σύμφωνη γνώμη των Θεσμών, να:
- προωθήσει φιλόδοξες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις και να συγκεκριμενοποιήσουν τις πολιτικές για την πλήρη κάλυψη του δημοσιονομικού αντίκτυπου που προκάλεσε η απόφαση του ΣτΕ για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση το 2012 και την εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος ή μία εναλλακτική που θα συμφωνηθεί αμοιβαία έως τον Οκτώβριο του 2015
- υιοθετήσει πιο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του συνόλου των συστάσεων της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, τις περιόδους εκπτώσεων, το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων, την αγορά γάλακτος και ψωμιού. Εξαιρούνται και θα εφαρμοστούν σε δεύτερη φάση οι πωλήσεις μη Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Σκευασμάτων καθώς το άνοιγμα κρίσιμων κλειστών επαγγελμάτων (πχ οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες). Αργότερα με βάση την εργαλειοθήκη ΙΙ του ΟΟΣΑ θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα προαπαιτούμενα και ο κλάδος της μεταποίησης.
- στην αγορά ενέργειας, να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός και εάν εξευρεθούν μέτρα που θα έχουν ισοδύναμο αντίκτυπο στην ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως συμφωνήθηκε απ' τους Θεσμούς.
- στην αγορά εργασίας, να γίνουν γενναίες αναθεωρήσεις και εκσυγχρονισμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, του συνδικαλιστικού νόμου, και, σε συνάρτηση με τη σχετική Κοινοτική Οδηγία αλλά και με την άριστη πρακτική, των μαζικών απολύσεων, στο χρονοδιάγραμμα αλλά και την προσέγγιση που θα συμφωνηθεί με τους Θεσμούς. Στη βάση αυτών των αξιολογήσεων, οι πολιτικές στην αγορά εργασίας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με τις διεθνείς και ευρωπαίκές άριστες πρακτικές, και δεν θα πρέπει να οδηγούν σε παλαιότερες ρυθμίσεις που δεν είναι συμβατές με τους στόχους της προώθησης διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
Οι ελληνικές αρχές θα πρέπει αναλάβουν τις ακόλουθες δράσεις:
- να αναπτύξουν αναβαθμισμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων βελτιώνοντας την διακυβέρνηση, τα πολύτιμα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία θα μεταβιβαστούν σε ένα ανεξάρτητο ταμείο που θα αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων θα είναι μια πηγή για να γίνει η προγραμματισμένη αποπληρωμή του νέου δανείου του ΕSΜ και να δημιουργήσει όσο διαρκεί το νέο δάνειο ένα συνολικό- στόχο ύψους 50 δισ. εκ των οποίων τα 25 δισ. θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% των χρημάτων που θα απομείνουν (δηλαδή το 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του χρέους επί του ΑΕΠ και το υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.
Το συγκεκριμένο ταμείο θα εγκατασταθεί στην Ελλάδα και θα το διαχειρίζονται οι ελληνικές αρχές υπό την εποπτεία των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων. Σε συμφωνία με τα θεσμικά όργανα και με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση διαφανών διαδικασιών και την κατάλληλη τιμολόγηση για την πώληση περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ σχετικά με τη διαχείριση των κρατικών επιχειρήσεων.
- σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της ελληνικής κυβέρνησης, θα πρέπει να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει σημαντικά τηνελληνική δημόσια διοίκηση, θέτοντας σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη δημιουργία μιας ικανής και μη-πελατειακής δημόσιας διοίκησης. Μια πρώτη πρόταση θα πρέπει να υπάρξει από τις 20 Ιουλίου μετά από συζητήσεις με τα θεσμικά όργανα. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μειώσει περαιτέρω το κόστος της ελληνικής διοίκησης, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε με τους Θεσμούς».
- την πλήρη ομαλοποίηση μεθόδων συνεργασίας με τους θεσμούς, συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης εργασίας στην Αθήνα, για την βελτίωση της εφαρμογής των προγραμμάτων και τον έλεγχο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να συμβουλεύεται και να συμφωνεί με τους θεσμούς σε κάθε προσχέδιο νόμου για κάθε πεδίο, με επαρκή χρόνο πριν την υποβολή σε δημόσια διαβούλευση και ή στο Κοινοβούλιο. Η Σύνοδος Κορυφής υπογραμμίζει ξανά οτι η εφαρμογή είναι το κλειδί, και εντός αυτού του πλαισίου καλωσορίζει την πρόθεση των Ελληνικών Αρχών να αιτηθούν στις 20 Ιουλίου τη στήριξη των Θεσμών και των μελών-κρατών για θέματα τεχνικής βοήθειας, και ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον συντονισμό της βοήθειας αυτής από την Ευρώπη.
-με εξαίρεση το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση, η Ελληνική κυβέρνηση θα επανεξετάσει, με σκοπό την τροποποίηση νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν σε αντίθεση με την συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου και οδήγησαν στην ακύρωση προηγούμενων δεσμεύσεων, ή θα προσδιορίσει ξεκάθαρα ισοδύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν ακολούθως.
Οι παραπάνω δεσμεύσεις είναι τα ελάχιστα προαπαιτούμενα ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τις Ελληνικές Αρχές. Ωστόσο, η Σύνοδος Κορυφής ξεκαθάρισε πως η εκκίνηση των διαπραγματεύσεων δεν αποκλείει οιαδήποτε πιθανή τελική συμφωνία σε ένα νέο πρόγραμμα μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) η οποία θα πρέπει να βασίζεται πάνω σε συνολικό πακέτο (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών αναγκών, βιωσιμότητα του χρέους και πιθανή χρηματοδότηση-γέφυρα).
Η Σύνοδος Κορυφής επισημαίνει τις πιθανές χρηματοδοτικές ανάγκες μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ, όπως αυτές εκτιμήθηκαν από τους θεσμούς. Καλεί του θεσμούς να διερευνήσουν τις πιθανότητες να μειώσει το κονδύλιο χρηματοδότησης μέσω εναλλακτικής δημοσιονομικής οδού ή αύξηση των εσόδων μέσω ιδιωτικοποιήσεων. Η αποκατάσταση της πρόσβασης στις αγορές, που αποτελεί τον στόχο οποιουδήποτε οικονομικού προγράμματος βοήθειας, μειώνει την ανάγκη για ανάληψη από το κονδύλι χρηματοδότησης. Η Σύνοδος Κορυφής σημειώνει την άμεση χρηματοδοτική ανάγκη της Ελλάδος που υπογραμμίζει την ανάγκη για ταχεία πρόοδο και την κατάληξη απόφασης για ένα νέο (MoU) Μνημόνιο Κατανόησης: αυτά υπολογίζονται να ανέλθουν σε 7 δις Ευρώ μέχρι την 20η Ιουλίου και επιπρόσθετα 5 δις Ευρώ μέχρι τα μέσα Αυγούστου
Η Σύνοδος Κορυφής αναγνωρίζει τη σημασία της διασφάλισης πως το Ελληνικό κράτος θα είναι σε θέση να καλύψει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς το ΔΝΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος και να τιμήσει τα χρέη του στις ερχόμενες εβδομάδες, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ομαλή κατάληξη των διαπραγματεύσεων. Ο κίνδυνος της μη ομαλής και ταχείας κατάληξης στις διαπραγματεύσεις βαρύνει εξολοκλήρου την Ελλάδα. Η Σύνοδος Κορυφής καλεί επειγόντως το Eurogroup να συζητήσει τα θέματα.
Λόγω των σοβαρότατων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός τομέας, ο συνολικός φάκελος του πιθανού νέου προγράμματος του ESM θα πρέπει να περιλάβει τη δημιουργία αποθεματικού ασφάλειας ύψους 10 έως 25 δισεκ. για τον τραπεζικό τομέα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πιθανές ανάγκες για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το κόστος εξυγίανσης, εκ του οποίου αναμένεται να είναι άμεσα διαθέσιμο ποσό ύψους 10 δισεκ. ευρώ σε διαχωρισμένο λογαριασμό στον ΕΜΣ.
Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ έχει επίγνωση ότι η ταχεία λήψη απόφασης επί νέου προγράμματος αποτελεί προϋπόθεση για να ανοίξουν πάλι οι τράπεζες, ώστε να αποφευχθεί με τον τρόπο αυτό η αύξηση του συνολικού χρηματοδοτικού φακέλου. Η ΕΚΤ και ο ESM θα διενεργήσουν συνολική αξιολόγηση μετά το καλοκαίρι. Το συνολικό αποθεματικό ασφάλειας θα καλύψει τις πιθανές κεφαλαιακές ελλείψεις μετά τη συνολική αξιολόγηση αφού εφαρμοστεί το νομοθετικό πλαίσιο.
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Αυτό οφείλεται στη χαλάρωση των πολιτικών που ακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη επιδείνωση του εσωτερικού μακροοικονομικού και χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος. Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη της ευρωζώνης έχουν θεσπίσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών μία αξιοσημείωτη δέσμη μέτρων προς υποστήριξη της βιωσιμότητας του χρέους της Ελλάδας, η οποία εξομάλυνε την πορεία εξυπηρέτησης του χρέους της Ελλάδας και μείωσε το κόστος σημαντικά.
Με αυτά τα δεδομένα και στο πλαίσιο του πιθανού μελλοντικού προγράμματος του ESM, καθώς και σύμφωνα με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012, η Ευρωομάδα παραμένει έτοιμη να εξετάσει, εάν χρειαστεί, πιθανά πρόσθετα μέτρα (πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής), για να εξασφαλιστεί ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες παραμένουν σε βιώσιμο επίπεδο. Τα μέτρα αυτά θα εξαρτώνται από την πλήρη υλοποίηση των μέτρων τα οποία πρόκειται να συμφωνηθούν σε πιθανό νέο πρόγραμμα και θα εξεταστούν μετά την πρώτη θετική ολοκλήρωση επανεξέτασης.
Η σύνοδος κορυφής για το ευρώ τονίζει ότι δεν μπορούν να αναληφθούν απομειώσεις της ονομαστικής αξίας του χρέους.
Οι ελληνικές αρχές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική δέσμευσή τους να τηρήσουν πλήρως και εγκαίρως τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους.

Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλες οι αναγκαίες προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο, η Ευρωομάδα και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΜΣ δύνανται, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης ESM, να δώσουν εντολή στους θεσμούς να διαπραγματευτούν νέο πρόγραμμα του ESM, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 της Συνθήκης ΕΜΣ, βάσει της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1.
Για να ενισχυθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ελλάδα (εντός των προσεχών 3-5 ετών), η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τις ελληνικές αρχές για την κινητοποίηση ποσού έως 35 δισεκ. ευρώ (από διάφορα ενωσιακά προγράμματα) για τη χρηματοδότηση της επενδυτικής και οικονομικής δραστηριότητας, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΜΜΕ.
Ως έκτακτο μέτρο και δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών της Ελλάδας, η Επιτροπή θα προτείνει την αύξηση του επιπέδου προχρηματοδότησης κατά 1 δισεκ. ευρώ για την άμεση τόνωση των επενδύσεων, πράγμα που θα ρυθμιστεί από τους συννομοθέτες της ΕΕ. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα παράσχει επίσης χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Ελλάδα 

e-mail:  pthrakiotis@mail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ' ΝΕΑ