ΠΡΟΣΦΑΤΑ

LIFE STYLE

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Gossip

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

Τίθεται από σήμερα, σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του νέου Αθλητικού Νόμου.

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2014.

Μια πρώτη ματιά στο προσχέδιο του Νέου Νόμου.


Αθλητής 
 • εγγραφή στο βιβλίο μητρώου αθλητών του σωματείου
 • δελτίο υγείας, το οποίο πιστοποιεί την υγεία του αθλητή, εκδίδεται από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και Τεχνολογίας (Ε.Κ.Α.Ε.Τ)
 • θεώρηση του δελτίου από την οικεία ομοσπονδία. 
 • θεωρείται κάθε έτος από το Ε.Κ.Α.Ε.Τ. 
 • Ο ερασιτέχνης αθλητής μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο στη δύναμη του οποίου ανήκει σε άλλο οποτεδήποτε.
Προπονητής
 • αναγγελία άσκησης επαγγέλματος προπονητή. 
 • λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου.
 • καταχωρείται στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ. 
 • απαγορεύεται η λειτουργία τμήματος ή κλάδου αθλήματος αν δεν έχει προσληφθεί για το τμήμα ή τον κλάδο αθλήματος προπονητής 
 • συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με τον αθλητικό φορέα στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες
 • μπορεί να είναι μέλος του αθλητικού σωματείου στο οποίο εργάζεται
 • μπορεί να είναι και αθλητής οποιουδήποτε άλλου αθλητικού σωματείου, όχι όμως της ίδιας αγωνιστικής κατηγορίας με αυτό στο οποίο εργάζεται
Η ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείου
 • το καταστατικό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του παρόντος νόμου,
 • ασκεί αθλητική δραστηριότητα, 
 • προσδιορίζει στην αίτησή του με σαφήνεια τους χώρους στους οποίους αναπτύσσει αθλητική δραστηριότητα και προσκομίζει τις άδειες που προβλέπονται γι’ αυτούς από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
 • να χρησιμοποιεί ως προπονητή πρόσωπο το οποίο έχει καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό αρχείο προπονητών της ΓΓΑ. 
 • τα αθλητικά σωματεία κατά την πρώτη διετία από την ίδρυση τους μπορούν να μετέχουν στην αγωνιστική δραστηριότητα των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών και χωρίς να διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση.
 • λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Αθλητικού Φορέα (ΕΣΛΑΦ),
Διοικητικό συμβούλιο Αθλητικού Σωματείου
  • Οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας μόνο ανανέωσης της θητείας τους, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα οχτώ (8) έτη
  Σύσταση αθλητικών Ενώσεων
  • Η αθλητική ένωση περιλαμβάνει αθλητικά σωματεία που έχουν την έδρα τους σε μία ή σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της και στο καταστατικό της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.
  • Αν σε μία περιφερειακή ενότητα δεν έχει συσταθεί αθλητική ένωση, και η οικεία αθλητική ομοσπονδία τη θεωρεί απαραίτητη για τη διεξαγωγή των αθλητικών δραστηριοτήτων της σε τοπικό επίπεδο, μπορεί να αποφασίσει τη σύσταση και λειτουργία τοπικής επιτροπής.
  • Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί στο Δ.Σ. ή σε άλλο όργανο που προβλέπεται από το καταστατικό της αθλητικής ένωσης, όποιος κατά το χρόνο που υποβάλλει την υποψηφιότητά του είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου άλλης αθλητικής ένωσης ή της οικείας ομοσπονδίας
  • Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν δικαίωμα μιας ανανέωσης της θητείας τους. Η συνολική θητεία του ίδιου μέλους του Δ.Σ. δεν υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. 
  • Κάθε σωματείο της ένωσης διαθέτει μια μόνο ψήφο στη γενική συνέλευση.
  • Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του καταστατικού είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, με εκλογή των μελών των οργάνων κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι, είτε με χωριστά ψηφοδέλτια, με το σύστημα της απλής αναλογικής. 
  • Αν διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, η κατ’ ανώτατο όριο σταυροδοσία, στην περίπτωση που εκλέγονται περισσότερα από ένα (1) άτομα, περιορίζεται στο 20% όσων εκλέγονται. Αν από τον υπολογισμό του ανωτέρω ποσοστού προκύπτει δεκαδικός αριθμός,  αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
  Διαβάστε ΕΔΩ όλο το νομοσχέδιο.

  Δεν υπάρχουν σχόλια

  Δημοσίευση σχολίου

  Γράψε κι εσύ το δικό σου σχόλιο, ή στείλε μήνυμα στο pthrakiotis@gmail.com

  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ' ΝΕΑ